DVC Het Portiek (Kortrijk), gespecialiseerde opvang op maat voor personen met jongdementie

Begeleiding op maat van de cliënt

DVC Het Portiek is een onderdeel van vzw De Korenbloem in Kortrijk. Onze zorginstelling voorziet in een breed zorgaanbod voor volwassenen en senioren met een specifieke hulpvraag. DVC Het Portiek werd opgericht om een persoonsgerichte ondersteuning te bieden aan mensen die te maken krijgen met jongdementie – een ingrijpende problematiek die een aanpak op maat van het individu vereist.

Om de juiste zorg te kunnen bieden, doen we een beroep op het netwerk van elke cliënt. Samen met de persoon zelf en zijn mantelzorger, ontwikkelen we een begeleiding die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. We houden op elk moment rekening met wat de cliënt zelf wil en kan.

We trachten zelfredzaamheid te koppelen aan de juiste mate van ondersteuning. Het is belangrijk dat elke persoon zo lang mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven in handen kan houden. Stimuleren van capaciteiten en mogelijkheden gaat in DVC Het Portiek hand in hand met zachte zorg.

Huiselijke omgeving, professionele begeleiding

Bij DVC Het Portiek in Kortrijk geloven we in de kracht van een kleinschalige, overzichtelijke aanpak. Personen met jongdementie kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding in een huiselijke omgeving. De nadruk ligt op de organisatie van zinvolle activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden van elke cliënt.

Omdat de confrontatie met jongdementie voor de cliënt zelf hard kan zijn, leggen we sterk de nadruk op een empathische benadering en ontwikkelen we een aanpak die gericht is op het stimuleren van een positieve eigenwaarde.

In samenwerking met de mantelzorger

De omgeving van de persoon met jongdementie speelt een cruciale rol in de begeleiding. Een rol die we willen aanvullen – niet overnemen. Het is ons doel om de mantelzorger(s) van de cliënt maximaal te ontlasten en te versterken in hun positie. Daarom organiseren we een laagdrempelige zorg, die de mantelzorger toestaat in overleg te gaan met het team van DVC Het Portiek. Op regelmatige basis organiseren we inloopmomenten waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en een luisterend oor vinden.

We blijven oog hebben voor de volledige context van de cliënt. Ook andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, thuisverpleging en kinesisten, krijgen een stem in het ondersteuningsplan.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en aanpak omtrent personen met jongdementie?

Aarzel dan niet om onze website te bezoeken of contact op te nemen.